Uncategorized

ทำไมผู้ชายที่ชอบละเมิดทางเพศจึงทำไม่หยุด!!

การศึกษาใหม่พบว่ามีผู้ชายถึง 43 เปอร์เซ็นต์ที่มีพฤติกรรมกดดันผู้หญิงหรือบังคับให้ผู้หญิงทำอะไรบางอย่างโดยที่เธอไม่ชอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ผลการวิจัยอาจมีความแตกต่างระหว่างชายที่ข่มขู่ทางเพศเพียงอย่างเดียวกับวัยรุ่นและผู้ชายทั่วๆไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นความแตกต่างในการเลือกผู้หญิงมาล่วงละเมิดทางเพศ นักวิจัย Antonia Abbey ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาของ Wayne State กล่าวว่า “เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าใครในกลุ่มนี้มีพฤติกรรมชอบละเมิดทางเพศบ่อยๆหรือใครที่น่าจะทำเพียงครั้งสองครั้งแล้วจบ เพราะรู้สึกเสียใจในการกระทำนี้ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจและสามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มของผู้ชายที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดทางเพศได้

Continue Reading