Uncategorized

ทำไมผู้ชายที่ชอบละเมิดทางเพศจึงทำไม่หยุด!!

ทำไมผู้ชายที่ชอบละเมิดทางเพศจึงทำไม่หยุด!!
ทำไมผู้ชายที่ชอบละเมิดทางเพศจึงทำไม่หยุด!!

การศึกษาใหม่พบว่ามีผู้ชายถึง 43 เปอร์เซ็นต์ที่มีพฤติกรรมกดดันผู้หญิงหรือบังคับให้ผู้หญิงทำอะไรบางอย่างโดยที่เธอไม่ชอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ผลการวิจัยอาจมีความแตกต่างระหว่างชายที่ข่มขู่ทางเพศเพียงอย่างเดียวกับวัยรุ่นและผู้ชายทั่วๆไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นความแตกต่างในการเลือกผู้หญิงมาล่วงละเมิดทางเพศ

นักวิจัย Antonia Abbey ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาของ Wayne State กล่าวว่า “เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าใครในกลุ่มนี้มีพฤติกรรมชอบละเมิดทางเพศบ่อยๆหรือใครที่น่าจะทำเพียงครั้งสองครั้งแล้วจบ เพราะรู้สึกเสียใจในการกระทำนี้ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจและสามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มของผู้ชายที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดทางเพศได้

ทำไมจึงต้องรุกรานทางเพศ

Abbey และเพื่อนร่วมงานของเธอทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในพื้นที่ดีทรอยต์เพื่อรวบรวมชายโสดระหว่างอายุ 18 – 35 ปีซึ่งได้นัดพบกับผู้หญิงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุที่เลือกผู้ชายกลุ่มนี้เพราะเป็นการเดทที่อยู่ในช่วง ” เปลี่ยนไปสู่วัยผู้ใหญ่ ” ของชีวิต ซึ่งคนเหล่านี้ได้รับการเสนอเงินในราคา 50 เหรียญเพื่อทำแบบสำรวจทางคอมพิวเตอร์ 2 ชุดต่อหนึ่งปี โดยพวกเขาต้องบอกว่าได้ออกเดทเมื่อไรและประสบการณ์ทางเพศเป็นอย่างไร สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษานี้ในช่วงแรกคือ 470 คน จน 1 ปีต่อมากลุ่มเป้าหมายที่ให้ติดตามผลมีเหลือ 425 คน

สำหรับการการสำรวจครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่โปรไฟล์ บุคลิกภาพ ประวัติทางเพศของของพวกเขาต่อทัศนคติที่มีต่อผู้หญิง ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคำถามที่ว่าพวกเขาเคยเป็นเหยื่อการรุกรานหรือไม่ จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาในวิทยาลัยมีระดับการล่วงละเมิดทางเพศสูง ผู้ชาย43 คนที่เข้าร่วมได้กระทำการรุกรานทางเพศบางอย่างตั้งแต่อายุ 14 นอกจากนี้ยังมี 1 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามรายงานว่า เขามีส่วนร่วมในการข่มขู่ระหว่างการสำรวจครั้งแรกและครั้งที่สองอีกด้วย

นอกจากนี้การสำรวจยังพบว่าร้อยละ 8 บังคับให้มีการติดต่อทางเพศกับใครบางคน ร้อยละ 10 บอกกล่าวให้ผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเมื่อรู้ว่าเธอไม่สนใจ ร้อยละ 1.4 พยายามข่มขืน และร้อยละ 5.4 เคยข่มขืนผู้อื่นหรือกระทำกับเหยื่อที่หมดสติ

การเริ่มต้นและการหยุด

จากการเปรียบเทียบผู้ชายที่เริ่มมีการรุกรานทางเพศก่อนการสำรวจครั้งแรกและยังคงดำเนินต่อไปตลอดมี 18 เปอร์เซ็นต์ ผู้ชายที่เคยทำบางสิ่งที่ก้าวร้าวก่อนการสำรวจ แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยในระหว่างการสำรวจระหว่างปีมี 25 เปอร์เซ็นต์ และกับผู้ที่เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวทางเพศระหว่างการสำรวจครั้งแรกและครั้งที่สองมี 7.5 เปอร์เซ็นต์ นักวิจัยกลุ่มนี้รายงานในวารสาร Psychology of Violence ฉบับเดือนมกราคมปี 2012 ว่า ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมผู้ที่กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องจะทำอยู่อย่างนั้น ซึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงต่อการรุกรานทางเพศและตัวแปรด้านสุขภาพจิตนั่นเอง

“พวกเขามักมีประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อที่ถูกละเมิดมาก่อน การเอาใจใส่เลี้ยงดูอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเป็นเหตุนี้เขาจึงมาลงที่คู่ขาของเขา” ดังนั้นถ้ายังปล่อยให้เด็กถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แน่นอนว่าการละเมิดทางเพศหรือการข่มขืนไม่มีจุดจบแน่ ซึ่งก็คงต้องแก้ที่จุดเริ่มต้นนี้เป็นอันดับแรก